วันที่

23 ก.พ.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ธนาคารธนชาต (อาคารสวนมะลิ)

2 ถนนเฉลิมเขตร์ 4 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 220 2222 ต่อ 1037

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถหน้าอาคาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.