วันที่

18 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:30

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

333 ถนนสีลม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ชั้น 29 ห้องอาคาร 1 สำนักงานใหญ่

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.