วันที่

20 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:30

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

333 ถนนสีลม แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 230 1850

สถานที่เจาะ : ชั้น 29 ห้องโกมุท อาคาร 1 สำนักงานใหญ่

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.