วันที่

19 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ พระราม 3

ถนนพระราม 3 เขตยานาวา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 685 7827

สถานที่เจาะ : โถงชั้น 3 อาคารพระราม 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.