วันที่

02 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชั้น 17 เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 296 2445

สถานที่เจาะ : ชั้น 9

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.