วันที่

10 พ.ค.

เวลา

09:30 - 15:00

บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02 132 5168

สถานที่เจาะ : ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยาน (AOB)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.