วันที่

02 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ท่าอากาศยานไทย สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฝ่ายบริหารการขนส่ง

999 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0 2132 9537

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถระยะยาวโซน B


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.