วันที่

04 ส.ค. - 05 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ทีโอที (แจ้งวัฒนะ)

89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 505 7011

สถานที่เจาะ : อาคาร 5 ชั้น 2 หน้าห้องสัมมนา


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.