วันที่

03 พ.ย.

เวลา

08:30 - 12:00

บมจ. ทีโอที(เพลินจิต)

ถนนเพลินจิต แขวงวันใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 253 4571

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร 2 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.