วันที่

20 ก.ค. - 21 ก.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ. ซี.พี.แลนด์

1,3,5,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2247 3737

สถานที่เจาะ : Education Zone ชั้น G  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวเวอร์


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.