วันที่

25 ม.ค.

เวลา

12:30 - 15:00

บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) สาขาโรงงานบางนา

111 บางนา-ตราด 20 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 746 9731-8 ต่อ 3305

สถานที่เจาะ : หน้าโรงอาหาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.