วันที่

11 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ซินเนค (ประเทศไทย)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 553 8888 ต่อ 5233

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.