วันที่

02 ก.ค.

เวลา

13:30 - 15:30

บมจ.ซินเนค (ประเทศไทย)

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 553 8888 ต่อ 5233

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.