วันที่

29 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์

10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เจตจตุจักร

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถหน้าอาค

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.