วันที่

08 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. คาราบาวกรุ๊ป

393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2253 3146-9 ต่อ 233

สถานที่เจาะ : HALL ชั้น 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.