วันที่

13 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.การบินไทย

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 545 1421

สถานที่เจาะ : โถงชั้น 3 หน้าห้องออดิทอเรียม

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.