วันที่

24 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท นิมิตใหม่มอร์เตอร์ จำกัด

29, 29/2 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2906 9522

สถานที่เจาะ : ด้านหน้าบริษัท

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.