วันที่

29 เม.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

นิติบุคคลอาคารชุด RS ทาวเวอร์

121 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2641 2174-5

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร RS TOWER

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.