วันที่

16 พ.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โอทู

195 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  0 2130 7407

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.