วันที่

22 เม.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

นิติบุคคลอาคารชุดเลครัชดา

193-195 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 264 0009-16

สถานที่เจาะ : จุด Drop Off ของอาคาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.