วันที่

07 ม.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ โพลิแทน รีฟ

28 ซ.นนทบุรี 15 ถ.สนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 0 2285 5011-16 ต่อ 254

สถานที่เจาะ : หน้านิติ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.