วันที่

06 ส.ค. - 07 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

นิติบุคคลอาคารชุดมโนรม

3354 ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 249 4161 ต่อ 151

สถานที่เจาะ : ข้างอาคารมโนรม(ฝั่งสิรินรัตน์)


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.