วันที่

07 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

679 ถนนรามอินทรา กม.12 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2548 1010 ต่อ 1311

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมเพชรนพรัตน์ชั้น 7

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.