วันที่

22 ก.ย.

เวลา

13:00 - 15:00

การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย

3675 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2348 5327

สถานที่เจาะ : ระหว่างอาคารสำนักงานใหญ่ (อาคาร A) และอาคารจอดรถ (อาคาร B)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.