วันที่

19 ม.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท ธนิยะ จำกัด

52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2231 2294 ต่อ 523

สถานที่เจาะ : ลานกิจกรรม ชั้น G หน้าลิฟต์แก้ว

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.