วันที่

29 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย

968 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 614 5135

สถานที่เจาะ : อาคาร HSBC ชั้น 2

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.