วันที่

24 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย

968 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 614 5135

สถานที่เจาะ : Banking Hall ชั้น G

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.