วันที่

11 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

ทีวายเคกรุ๊ป

35/6 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2960 2682-4 Ext. 3303

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.