วันที่

09 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท ทรัพย์สิน ณ นคร จำกัด

99/349 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ : 02 576 1571-2

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร ณ นคร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.