วันที่

07 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนนวลจันทร์

159/47 สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2944 4836

สถานที่เจาะ : หน้าธนาคารกรุงศรีฯ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.