วันที่

29 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท ไทยแอ็กโกรเอ็กซ์เชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)

31 ม.9 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 0 2908 4490-9 ต่อ 295

สถานที่เจาะ : ตลาดผลไม้ฤดูกาล (09.00 – 12.00)

                       ลานผัก (09.00 – 12.00 น.)

                       ตลาดผลไม้นานาชาติ  (13.00 – 15.00 น.)

                       ตลาดส้ม (13.00 – 15.00 น.)


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.