วันที่

20 ก.พ.

เวลา

11:00 - 15:00

ตลาดสุขรุ่งเรือง มาร์เก็ต

ถนนกาญจนาภิเษก แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถกลางตลาด

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.