วันที่

01 ก.พ. - 28 ก.พ.

เวลา

12:00 - 18:00

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม สุขุมวิท

662 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2269 1000 ต่อ 1015

สถานที่เจาะ : ชั้น 2 อาคาร B

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.