วันที่

28 ส.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

693,695 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2269 1000 ต่อ 1015

สถานที่เจาะ : ลานหน้า ดิเอ็มควอเทียร์ ชั้น G

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.