วันที่

16 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

159/30 วิภาวดีรังสิต 62 (ศรีรับสุข) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2781 6800 Ext. 6910

สถานที่เจาะ : บริเวณบ่อปลา

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.