วันที่

06 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด

433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2553 8888 ต่อ  5233

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.