วันที่

27 ก.พ.

เวลา

11:00 - 15:00

ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า

296/326 หมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า ซอยพึ่งมี 50 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2741 0022

สถานที่เจาะ : ลานกีฬาชุมชน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.