วันที่

24 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์

2922/200 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 308 2020 ต่อ 515

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 21 อาคารชาญอิสระ 2


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.