วันที่

19 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

ชมรมอัญธานี

38 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2727 0190

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารสำนักงาน บริษัท เจโม เซอร์วิสฯ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.