วันที่

01 พ.ค.

เวลา

08:30 - 12:00

ชมรมผู้บริจาคโลหิตวัดเศวตฉัตรวรวิหาร

1401 เจริญนคร 25 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 089 043 8445

สถานที่เจาะ : ศาลาวัดเศวตฉัตรวรวิหาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.