วันที่

18 ธ.ค. - 29 ธ.ค.

เวลา

17:00 - 20:00

งานกาชาด

สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ห้องสมุดประชาชน กรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.