วันที่

24 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

คิงเพาเวอร์คอมเพล็กซ์

8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  0 2667 8888 ต่อ 1613

สถานที่เจาะ : ด้านหลังคิงเพาเวอร์รางน้ำ ฝั่งโรงแรมพูลแมน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.