วันที่

14 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

159 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2105 0345 กด 9  ต่อ 2391-94

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารบวรเวชรักษ์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.