วันที่

01 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2797 0962

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารชูชาติ กำภู เยื้องที่ทำการสมาคมนิสิตเก่าฯ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.