วันที่

01 เม.ย.

เวลา

08:30 - 12:00

คณะนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 25

สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ :  ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.