วันที่

17 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

361 ถ.นนทบุรี ตำบลท่าทราย ตำบลตลาดขวัญ จ.นนทบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 02 528 4815

สถานที่เจาะ : ห้องนนทบุรี 3 ชั้น 3 อาคาร 4

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.