วันที่

26 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

1000 อาคาร บีทีเอส ถนน พหลโยธิน แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 617 7300 ต่อ 1818

สถานที่เจาะ : ศูนย์ฝึกอบรมโซนปิงปอง,หน้าอาคาร บีทีเอส (จุดรวมพล)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.