วันที่

22 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

กิจกรรมไทยฮอนด้าเพื่อสังคมไทย

ซอยฉลองกรุง 8 ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 089 813 9319

สถานที่เจาะ : วัดสุทธาโภชน์สุทรอุปถัมภ์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.