วันที่

12 เม.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2590 5885

สถานที่เจาะ : ตึก LED ชั้น 6 ห้องอเนกประสงค์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.