วันที่

26 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2590 5885

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร 2

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.